TEGEVUSED

Oma tegevustes keskendume kliendile ehk meie koostatud koolitusprogramm on tellijapõhine – enne koolitusprogrammi koostamist tutvume ettevõttega, juhtidega, meeskonnaga, määratleme koostöös koolituse eesmärgid, seejärel koostame koolitusprogrammi ja lepime kokku tegevuskava.

Näide tehtud koolitustest:

  • hästitoimiva meeskonna loomise mudel
  • praktilised meeskonna treeningud elulistes situatsioonides looduskeskkonnas
  • kuidas me teame kas meeskonnal läheb hästi ehk oskus analüüsida tulemusi

NÄIDISMOODULID:

Moodul 1. – Hästitoimiva meeskonna loomise mudel. Kuidas valida meeskonda õiged partnerid. Millised omadused ja oskused saavad määravaks tulemuslikus meeskonnatöös.  Ratsionaalne tööjaotus meeskonnas. Meeskonna kodukord. Edumeelse meeskonna töökeskkonna loomine. Ühiste eesmärkide seadmine. Väärtushinnangud. Moodul on meeskonnatreeningu paketi teoreetiline osa lihtsamate praktiliste ülesannete ja näidetega . Läbiviimiseks peamiselt „vabaõhu auditooriumis“.
Kestvus 8 tundi.

Moodul 2. – Praktilised meeskonna treeningud elulistes situatsioonides. Meeskonna teadmiste ja oskuste hulk = meeskonnaliikmete teadmised, oskused ja kogemused kokku liidetuna. 1+1=3. Praktiline kogemus kinnistab teoreetiliselt õpitu. Eesmärgipärane tegevus meeskonnas. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab ehk kuidas saada hakkama ka kõige võimatumas olukorras. Moodul on praktiliste ülesannete kogum lavastatud elulistes situatsioonides keset loodust kus sooritus sõltub vaid heast meeskonnatööst. Eeldatavalt läbiviimiseks 1. mooduli lõpetanutele.
Kestvus 8 tundi.

Moodul 3. – Kuidas me teame kas meeskonnal läheb hästi ehk oskus analüüsida tulemust. Tegime küll palju tööd, aga mis see eesmärk nüüd oligi? Sügis on käes, loeme nüüd tibud üle. Kuidas teha õigeid järeldusi. Kas meeskond töötas nagu ansambel või oli liikmeteks  ka kodanikud hr/pr. Luik, hr/pr. Haug ja hr/pr. Vähk? – meeskonnatöö analüüsimise treening läbi videosalvestiste esitluse. Õigete järelduste tegemise alused, eesmägi saavutamise tõehetk. Veelkord praktilised tegevused looduses. Tegevus toimub nii „vabaõhu auditooriumis“ kui looduskeskkonnas.
Kestvus 8 tundi.

Põhimooduleid on võimalik kombineerida aktiivsete tegevustega looduses, paketeerida erinevate parnerite turismitoodetega ning kavandada igale kliendile spetsiaalsed treeningprogrammide moodulid.

Küsi personaalset pakkumist!